Ponúkame komplexné odborné služby servisu a opravy starého a historického nábytku. Pre zachovanie autenticity historického nábytku kladieme dôraz na používanie pôvodných technologických postupov najmä pri povrchových úpravách a lepení spojov. Opravy čalúneného nábytku nerealizujeme. Ponúkame aj vážnejšie opravy ako výmenu častí nábytku a zásadné úpravy jeho konštrukcie.

OPRAVA STARÉHO NÁBYTKU

Oprava zlomených dielcov a spojov

Pokiaľ je zlomený dielec raz neodborne zlepený, musí sa celá zlomená časť odrezať a nahradiť novým kusom dreva, ktorý sa dotvaruje. Pri spojoch sa stáva, že lepidlo časom zdegraduje a prestane plniť svoju funkciu a spoj povolí. V takom prípade sa spoj očistí a aplikuje sa nové lepidlo.

Reštaurovanie nábytku poškodeného UV

Fotodegradačný účinok je zreteľný v prípade, ak je nábytok skladovaný na mieste, kam preniká slnečné žiarenie a jeho časť je prekrytá iným objektom. Utvoria sa ostro ohraničené stopy, ktoré môžu siahat’ do hĺbky až 2 mm. Takéto poškodenie sa dá zmierniť zbrúsením a chemickým ošetrením dreva.

Sanácia a repas dielcov napadnutých hmyzom

Najčastejší nábytkový škodca v Európe je črvotoč. Jeho prítomnost’ v dreve sa zistí podl’a kruhových výletových otvorov priemeru 1,5 až 2 mm. Likviduje sa termickou sanáciou. Drevo sa po dobu 2 hodín vystaví teplote 80°C v každom mieste jeho prierezu. Poškodené dielce sa vytmelia.

Sanácia a repas dielcov napadnutých hubami

Bežné plesne rastúce na povrchu v zle vetraných, vlhkých priestoroch drevo výrazne nepoškodzujú. Odstránia sa aplikáciou sanačných prípravkov. Väčší problém nastáva, keď je nábytok napadnutý drevokaznými hubami. Sanácia poškodených častí je náročná, väčšinou ich treba nahradiť novými. 

Renovácia starých zašlých náterov

Staré nátery majú množstvo drobných škrabancov, nánosov nečistôt a trhlín spôsobených častými rozmerovými zmenami podkladového materiálu. Renovácia znamená zbavenie sa degradovanej povrchovej vrstvy príp. doplnenie chýbajúcich častí náteru, prebrúsenie a zaleštenie do finálnej podoby.

Brúsenie povrchu a aplikácia nového náteru

Ak je náter poškodený do takej miery, že sa nedá zrenovovať, pristúpi sa k jeho odstráneniu, prebrúseniu povrchu a naneseniu nového náteru s dôrazom na zachovanie jeho pôvodného charakteru. Pokiaľ ide o historický nábytok s polytúrovou povrchovú úpravou, proces je zdĺhavý a drahý.

Oprava zlomených dielcov a spojov nábytku

Ponúkame lepenie poškodených dielcov. Pokiaľ je zlomený dielec raz neodborne zlepený, musí sa celá zlomená časť odrezať a nahradiť novým kusom dreva, ktorý sa dotvaruje. Pri spojoch sa stáva, že lepidlo časom zdegraduje a prestane plniť svoju funkciu a spoj povolí. V takom prípade sa spoj očistí a aplikuje sa nové lepidlo.

Reštaurovanie nábytku poškodeného UV žiarením

Fotodegradačný účinok je zreteľný v prípade, ak je nábytok skladovaný na mieste, kam preniká slnečné žiarenie a jeho časť je prekrytá iným objektom. Utvoria sa ostro ohraničené stopy, ktoré môžu siahat’ do hĺbky až 2 mm. Takéto poškodenie sa dá zmierniť zbrúsením a chemickým ošetrením dreva.

Sanácia a repas dielcov napadnutých hubami

Bežné plesne rastúce na povrchu v zle vetraných, vlhkých priestoroch drevo výrazne nepoškodzujú. Odstránia sa aplikáciou sanačných prípravkov. Väčší problém nastáva, keď je nábytok napadnutý drevokaznými hubami. Sanácia poškodených častí je náročná, väčšinou ich treba nahradiť novými. 

Sanácia a repas dielcov napadnutých hmyzom

Najčastejší nábytkový škodca v Európe je črvotoč. Jeho prítomnost’ v dreve sa zistí podl’a kruhových výletových otvorov priemeru 1,5 až 2 mm. Likviduje sa termickou sanáciou. Drevo sa po dobu 2 hodín vystaví teplote 80°C v každom mieste jeho prierezu. Poškodené dielce sa vytmelia.

Renovácia starých zašlých náterových systémov

Staré nátery majú množstvo drobných škrabancov, nánosov nečistôt a trhlín spôsobených častými rozmerovými zmenami podkladového materiálu. Renovácia znamená zbavenie sa degradovanej povrchovej vrstvy príp. doplnenie chýbajúcich častí náteru, prebrúsenie a zaleštenie do finálnej podoby.

Brúsenie povrchu a aplikácia nového náteru

Ak je náter poškodený do takej miery, že sa nedá zrenovovať, pristúpi sa k jeho odstráneniu, prebrúseniu povrchu a naneseniu nového náteru s dôrazom na zachovanie jeho pôvodného charakteru. Pokiaľ ide o historický nábytok s polytúrovou povrchovú úpravou, proces je zdĺhavý a drahý.

Prvým krokom pri objednávke opravy nábytku je kontaktovanie nášho servisu https://www.woodcubed.sk/kontakt, ktorý je pripravený s Vami bezplatne skonzultovať Vaše predstavy a požiadavky, prípadne poskytnúť predbežný odborný posudok Vášho starého nábytku. Následne Vám služby naceníme. 

Ďalším krokom je doprava, ktorú v rámci Slovenska riešime kuriérom, prípadne osobným odberom nábytku, na ktorej sa dohodneme so zákazníkom. Týmto sa uzavrie záväzná objednávka s povinnosťou platby dohodnutej sumy za naše služby. 

V prípade, že by vykonané opravy nespĺňali Vaše vopred zadané požiadavky alebo bol nábytok poškodený počas prepravy sme povinní tieto škody napraviť a ak to nebude možné, máte právo na reklamáciu služieb.. Samozrejmosťou je komunikácia so zákazníkom počas celej doby opravy a pravidelné zasielanie foto-dokumentácie v akom stave sa produkt Váš nábytok nachádza.